Kinh nghiệmSeptember 11, 2023

Phân tích đối thủ cạnh tranh (Competitor Analysis) trong Marketing là gì?

Share:
Phân tích đối thủ cạnh tranh (Competitor Analysis) trong Marketing là gì?

Phân tích đối thủ cạnh tranh (Competitor Analysis) là quá trình nghiên cứu, đánh giá và so sánh các đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp trong cùng một thị trường hoặc ngành nghề. Mục tiêu của phân tích đối thủ cạnh tranh là để hiểu được ưu và nhược điểm, chiến lược, khả năng và mối đe dọa của các đối thủ, từ đó tìm ra các cơ hội và chiến lược phù hợp để tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Tại sao phân tích đối thủ cạnh tranh quan trọng trong Marketing?

Phân tích đối thủ cạnh tranh quan trọng trong Marketing vì nó giúp doanh nghiệp:

  • Nhận biết được các đối thủ tiềm năng và hiện tại, cũng như phân loại được các đối thủ theo mức độ cạnh tranh và mối quan hệ với doanh nghiệp.
  • Nắm bắt được xu hướng, nhu cầu và hành vi của khách hàng mục tiêu, cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của họ.
  • Đánh giá được sức mạnh và điểm yếu của các đối thủ, bao gồm sản phẩm, giá cả, chất lượng, phân phối, khuyến mãi, nhận diện thương hiệu, uy tín và khách hàng trung thành.
  • Phát hiện được các cơ hội và mối đe dọa từ môi trường cạnh tranh, bao gồm các thay đổi về công nghệ, chính sách, kinh tế, xã hội và văn hóa.
  • Xây dựng được các chiến lược Marketing hiệu quả để tận dụng các cơ hội, đối phó với các mối đe dọa, khắc phục các điểm yếu và nâng cao các điểm mạnh của doanh nghiệp.

Các bước để thực hiện phân tích đối thủ cạnh tranh trong Marketing

Để thực hiện phân tích đối thủ cạnh tranh trong Marketing, có thể áp dụng các bước sau:

  • Bước 1: Xác định các đối tượng cần phân tích, bao gồm các đối thủ trực tiếp (cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ tương tự), đối thủ gián tiếp (cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ có thể thay thế) và đối thủ tiềm năng (có khả năng gia nhập thị trường).
  • Bước 2: Thu thập thông tin về các đối thủ, bao gồm lịch sử hình thành và phát triển, tầm nhìn và sứ mệnh, mục tiêu và chiến lược kinh doanh, sản phẩm và dịch vụ, giá cả và chính sách bán hàng, kênh phân phối và khuyến mãi, nhận diện thương hiệu và uy tín, khách hàng mục tiêu và khách hàng trung thành, nguồn lực và năng lực cạnh tranh. Có thể sử dụng các nguồn thông tin khác nhau, như website, báo cáo tài chính, bài báo, bình luận, khảo sát, phỏng vấn, quan sát và thử nghiệm.
  • Bước 3: Phân tích và đánh giá thông tin về các đối thủ, bao gồm so sánh các chỉ số hiệu suất, nhận biết các ưu và nhược điểm, xác định các yếu tố cạnh tranh chủ chốt, phát hiện các xu hướng và thay đổi trong thị trường. Có thể sử dụng các công cụ phân tích khác nhau, như ma trận SWOT, ma trận BCG, ma trận Porter, ma trận Perceptual và ma trận Gap.
  • Bước 4: Tổng kết và báo cáo kết quả phân tích, bao gồm tóm tắt các điểm nổi bật, đưa ra các kết luận và khuyến nghị, trình bày các biểu đồ và số liệu minh họa, định dạng và kiểm tra lại báo cáo. Có thể sử dụng các mẫu báo cáo có sẵn hoặc tự thiết kế theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Phân tích đối thủ cạnh tranh là một hoạt động quan trọng trong Marketing, giúp doanh nghiệp hiểu được thị trường và đối thủ, từ đó tạo ra các chiến lược Marketing hiệu quả để cạnh tranh và phát triển. Để thực hiện phân tích đối thủ cạnh tranh, có thể tuân theo các bước: xác định các đối tượng cần phân tích, thu thập thông tin về các đối thủ, phân tích và đánh giá thông tin về các đối thủ và tổng kết và báo cáo kết quả phân tích.